Regulamin przewozów

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI, ODPRAWY PODRÓŻNYCH ORAZ PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I RZECZY  WYKONUJĄCYCH  TRANSPORT ZBIOROWY

 

 

I. Zasady ogólne.

 

1. Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na wskazany kurs u kierowcy
3. Umowę przewozu bagażu zawiera się przez nabycie biletu bagażowego i przekazaniu  przewoźnikowi bagażu.
4. Przewoźnik nie przyjmuje zleceń wykonania przewozu samych przesyłek bagażowych.
5. Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu jeżeli:
     a. środek transportowy nie jest wyposażony w osobne miejsce do jego przewozu,
     b. jego umieszczenie w przestrzeni pasażerskiej stanowi zagrożenie dla pasażerów
     c. jest uciążliwe dla pasażerów.
6. Podróżny nie ma obowiązku oznaczania bagażu.
7. Fakt oznaczenia bagażu należy zgłosić kierowcy.
8. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż nie oznaczony.
9. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo usunąć ze środka transportowego osoby nietrzeźwe, uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz.
10. Pasażer, który odstąpił od umowy przewozu jest zobowiązany do uzyskania pisemnego poświadczenia tego faktu przez kierowcę na bilecie z określeniem miejscowości, w której nastąpiło przerwanie podróży. Bilet należy przesłać wraz z żądaniem zwrotu za niewykorzystaną część biletu na adres Spółki.
11. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego pobiera się opłatę za przejazd oraz opłatę dodatkową. Wezwanie do zapłaty wystawia rewizor lub osoba upoważniona przez Spółki do przeprowadzenia kontroli w autobusie. Opłatę można uiścić u osoby kontrolującej lub w kasie Spółki.
12. Wysokość opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu wynosi 50 krotność ceny  najniższego biletu jednorazowego.
13. Wysokość opłaty dodatkowej za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka transportowego rzeczy nie będące bagażem podręcznym lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 20 krotności ceny najniższego biletu.
 

II. Podróżny ma prawo:

 

1. Zawrzeć umowę przewozu jeżeli autobus dysponuje wolnymi miejscami.
2. Zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży lub w miejscu zatrzymania środka transportowego.
3. Pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie, gdy posiada ważny bilet uprawniający do przejazdu.
4. Otrzymać zwrot należności za nie wykorzystaną część biletu.
5. Zabrać do środka transportowego bezpłatnie bagaż podręczny trzymany na kolanach lub dla rozmieszczenia którego podróżny może rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje.
6. Zabrać do ośrodka transportowego bezpłatnie wózek inwalidzki, jeżeli podróżny jest inwalidą poruszającym się przy pomocy wózka.

III. Podróżny jest zobowiązany:

 

1. Przed rozpoczęciem podróży nabyć ważny bilet.
2. Przy żądaniu sprzedaży biletu z ulgą ustawową okazać dokument uprawniający do ulgi.
3. Płacąc za bilet żądać jego wydania.
4. Zachować bilet przez cały czas podróży.
5. Okazać bilet do kontroli na każde wezwanie osób upoważnionych do kontroli lub obsługi autobusu.
6. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, tylko w czasie postoju autobusu.
7. Wyrównać straty spowodowane przez siebie lub osoby pozostające pod opieką w czasie podróży ( zanieczyszczenia, uszkodzenia, zniszczenie wyposażenia autobusu, spowodowanie nieuzasadnionego przestoju lub zmiany trasy).
8. Zapłacić karę pieniężną w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli braku ważnego na przejazd biletu lub opłaty za przewóz bagażu, zatrzymanie środka transportowego lub spowodowanie zmiany jego trasy.

 

IV. Podróżnemu nie wolno:

 

1. Zająć miejsca w autobusie bez wykupienia biletu na przejazd.
2. Zajmować w autobusie miejsc zajętych w sposób widoczny przez innego podróżnego.
3. Rozmawiać z kierowcą w czasie jazdy.
4. Zanieczyszczać autobusu, niszczyć  wyposażenia autobusu.
5. Spożywać alkohol w autobusie, palić tytoń.
6. Otwierać drzwi, wysiadać w czasie jazdy.
7. Zachowywać się w sposób utrudniający pracę obsłudze autobusu, organom kontroli oraz w sposób uciążliwy dla pasażerów.
8. Wyrzucać z autobusu jakichkolwiek przedmiotów.
9. Przewozić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla pasażerów lub spowodować zanieczyszczenie, uszkodzenie pojazdu.
10. Przewozić nabitej broni.
11. Przewozić żywe zwierzęta z wyjątkiem psa.
12. Przewozić psa bez smyczy, kagańca i nie posiadającego ważnego świadectwa szczepienia.

Transport Gdynia
 
Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!
Reklama
 
 
zzz
Herb Szczawnicy
 
Badania sondażowe
 
sonda
 
 
Łącznie 106767 odwiedzający (260167 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=